Expertises

Binden en boeien door werknemersparticipatie

In deze tijd van schaarste aan personeel, wilt u als werkgever aantrekkelijk zijn en blijven voor huidige en nieuwe werknemers. Aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden zijn vaak niet (meer) genoeg. Werknemers hechten ook veel waarde aan aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, goede carrière- en opleidingskansen en een aangename werkomgeving. En zij vinden de balans tussen werk en privé belangrijk. Door werknemersparticipaties kunt u werknemers binden en boeien. In dit artikel zetten wij de belangrijkste aandachtspunten voor u op een rijtje.

Waarom kiezen voor participatieregelingen? 

Werknemers pikken graag een graantje mee van de behaalde successen. Door ze de kans te bieden mee te delen in toekomstige waardeontwikkelingen – en wellicht mee te laten praten over de te volgen koers en beslissingen – van de onderneming, prikkelt de werkgever die werknemers om als echte ondernemers (mee) te werken aan de verdere groei van de organisatie. Met als resultaat voor de onderneming een hogere productiviteit, een beter ondernemingsresultaat en een sterkere concurrentiepositie op de arbeidsmarkt (mits de werknemer de regeling als aantrekkelijk ervaart of beoordeelt). Om werknemers te binden en te boeien, kunt u als werkgever een vorm van participatie in de onderneming aanbieden door de introductie van een zogeheten werknemersparticipatieregeling. 

Mogelijkheden en varianten

Participatieregelingen voor werknemers zijn mogelijk in verschillende varianten, met allemaal hun eigen merites. Iedere vorm van een participatieregeling kent bovendien zijn eigen voor – en nadelen. Goed inzicht in wat u wel of niet wilt en wat uw werknemers wel of niet willen, is de cruciale eerste stap voor het succesvol implementeren van een werknemersparticipatieregeling. De ervaring leert dan dat in het mkb drie vormen van participatieregelingen gangbaar zijn: reguliere bonus, winstafhankelijke (resultaatsafhankelijke) bonus en op aandelen gebaseerde participatievormen.

Aandachtspunten

Bij de keuze voor en de vormgeving van een bepaalde incentive is het belangrijk goed na te denken over de verschillende financiële, juridische en fiscale gevolgen. Een belangrijk aanvullend aandachtspunt bij de overweging om werknemers een vorm van participatie in de onderneming te bieden, zijn de eventuele risico’s op en fiscale gevolgen bij een lucratief belang, een excessieve vertrekvergoeding en een RVU. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de Wet Normering Topinkomens, de Corporate Governance codes, publicatieverplichtingen over de beloning van het bestuur en eventuele toepasselijkheid van de Prospectusrichtlijn.

Download de whitepaper via de website van BDO.